Hoist Finance bjuder in analytiker, investerare och media till företagets kapitalmarknadsdag som kommer att äga rum i Stockholm torsdagen den 15 november 2018. 

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas mellan kl. 09:00-14:00 på GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm inklusive lunch. Under dagen kommer CEO Klaus-Anders Nysteen tillsammans med andra medlemmar ur koncernledningen att ge ytterligare inblick i Hoist Finance strategi, verksamhet och finansiella utveckling.

En formell inbjudan med komplett agenda och information om anmälan kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)