AcouSort AB (publ) ("AcouSort") har inlett ett samarbete med professor Rienk Nieuwland och Dr Edwin van der Pol vid Academic Medical Centre vid Amsterdams universitet. Deras grupp är världsledande inom forskning kring karakterisering av extracellulära vesiklar och har i många år arbetat för att förbättra och standardisera provhantering och analys, framför allt med fokus på flödescytometri.

Ett AcouTrap-instrument har installerats i universitetets laboratorium med syfte att generera extern data och validera teknikens användning tillsammans med flödescytometri som är specifikt anpassad för extracellulära vesiklar.

- Detta är ytterligare ett exempel på ett samarbete som kommer generera viktiga insikter i hur vi ska utveckla våra system. Utöver feedback från stora läkemedelsbolag är det betydelsefullt för oss att lyssna till den världsledande expertis som finns inom akademin, säger AcouSorts vd Torsten Freltoft. 

Flödescytometri spås av många vara framtiden för vesikelkarakterisering då det möjliggör analys av enskilda vesiklar samtidigt som en stor mängd biologisk data kan inhämtas från provet. Materialet kommer att användas för att stärka AcouTraps position som ett robust automatiserat system för hantering av extracellulära vesiklar.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:
Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com 

Om AcouSort
AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Separation och rengöring av celler är en central del inom forskning och diagnostik gällande flera stora sjukdomsområden, exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för icke-klinisk forskning om biologiska partiklar och celler. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande biotechföretag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden.