Fjärde kvartalet 2019
- Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 058,9 MEUR (1 043,0). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) minskade nettoomsättningen med -2 procent
- Rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 2 procent till 277,0 MEUR (270,7)
- Resultatet före skatt, exklusive engångsposter, uppgick till 271,1 MEUR (265,4)
- Periodens resultat, exklusive engångsposter, uppgick till 222,3 MEUR (217,6)
- Resultatet per aktie, exklusive engångsposter, uppgick till 0,60 EUR (0,60)
- Det operativa kassaflödet före poster av engångskaraktär minskade till 234,4 MEUR (267,6)
- Hexagons styrelse föreslår en utdelning om 0,62 EUR (0,59) per aktie, en ökning med 5 procent
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com
Denna information är sådan information som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 8:00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid.
Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,9 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.