Stockholm, 11 september 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNEsdb) världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, stödjer Thatcham Research, bilförsäkringsbolagens forskningscenter i Storbritannien, när de lanserar världens första riktlinjer för självkörande bilar.

Hög säkerhet är grundläggande för att skapa tilltro till mobilitet. När Thatcham Research lanserar riktlinjer som ska introducera självkörande bilar på ett säkert sätt står Veoneer bakom dessa. "Det finns stora utmaningar att lösa innan man med säkerhet kan säga att självkörande bilar kommer höja trafiksäkerheten," säger Ola Boström, forskningschef på Veoneer.

Övergången från förarassistans till självkörande bilar, där sensorer och system får en allt större roll för att utveckla vad vi idag ser som att köra bil, är i sig ett potentiellt riskområde. Under denna övergångsfas, då funktionaliteten är begränsad och förarna förväntas kunna återta kontrollen över fordonet i specifika situationer, finns det risk att antalet trafikolyckor ökar.

De 12 principerna som beskrivs i Thatcham Researchs guideline omfattar utbildning så att föraren förstår fordonets automatiska funktioner, geofencing så att autonom körning enbart ska fungera på motorväg, samt tydlig indikation inne i bilen så att föraren ska kunna se om det är bilen eller föraren som ansvarar för bilkörningen vid ett givet tillfälle. Dessutom ska fordonet, om föraren inte skulle återta kontrollen över bilen när så krävs, på egen hand kunna utvärdera hur den ska agera för att stanna säkert under rådande omständigheter. Att detta inte bör ske genom att de autonoma systemen stängs av är något Veoneer och Thatcham Research är överens om.

Majoriteten av de bilar som säljs år 2030 väntas innehålla avancerade teknologier som erbjuder interaktion med föraren. Endast en bråkdel av bilarna väntas vara fullt autonoma.

"Under en period kommer gamla bilar, bilar med aktiva säkerhetsfunktioner och helt självkörande bilar samsas på vägarna. Då är det viktigt att de teknologier som installeras i de första autonoma bilarna kompletterar människan. De ska inte bara reagera och kommunicera på ett säkert sätt utan detta måste ske så att människor verkligen förstår," säger Veoneers forskningschef Ola Boström.

I en film som Veoneer och Thatcham Research tagit fram tillsammans demonstrerar några av de kriterier som behöver uppfyllas för att nästa nivå av självkörande fordon ska kunna lanseras på ett säkert sätt. "Dessa kriterier kan skilja sig åt mellan länder och de kan förändras över tid, men vi ger vårt fulla stöd till lanseringen av riktlinjer som minimerar de hinder som finns på vägen mot fullt självkörande bilar. Säkerhet är en grundförutsättning för tillit till mobilitet."

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 9200 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2018 uppgick försäljningen till 2,2 miljarder USD. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.