Euroafrica Digital Ventures AB (publ):s ("Euroafrica") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn AB ("ClearOn") för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via SnapChats annonsformat.

EUROAFRICA DIGITAL VENTURES DOTTERBOLAG SKRIVER STRATEGISKT AVTAL MED CLEARON

Euroafrica Digital Ventures AB (publ):s ("Euroafrica") dotterbolag Social Media Lab Nordic AB ("Social Media Lab") har idag tecknat ett strategiskt avtal med ClearOn AB ("ClearOn") för att nyttja bolagets SaaS plattform Social Content för en innovativ lösning för distribution av kuponger via SnapChats annonsformat.

ClearOn är Sveriges marknadsledande partner för säljdrivande kampanjer inom svenska dagligvaru- och servicehandeln. I ClearOns nätverk ingår ca 5 000 rikstäckande butiker vilka förmedlar kupongkampanjer för varumärken som exempelvis Coca-Cola, Unilever och Scan. ClearOn gör årligen ca 2 500 kampanjer på uppdrag av sina kunder. Med detta strategiska avtal blir Euroafricas marknadsföringsplattform Social Content en viktig plattform för effektiv marknadsföring i Snapchat och andra sociala mediekanaler.

Avtalet innebär att Social Media Lab utvecklar en modul till Social Content vilket möjliggör för ClearOn att distribuera kupongkampanjer direkt i annonsformat på sociala media-plattformar. ClearOn kommer aktivt erbjuda denna tjänst till sina kunder parallellt med sitt nuvarande erbjudande inom Sales Promotion. Kupongkampanjer har stora fördelar bland annat när man ska introducera nya produkter på marknaden, nå nya konsumenter eller öka försäljning av befintliga produkter.

Fredrik Holmström, VD för Social Media Lab kommenterar

"Vi har arbetat med ClearOn under lång tid och har genom åren utvecklat landning- och kampanjsidor och tjänster relaterade till ClearOns kupongkampanjer för deras kunder. Med vår SaaS plattform Social Content har vi ett nytt sätt att möjliggöra effektiv kupongdistribution till konsumenterna i deras mobiler genom SnapChat. Vi ser stora möjligheter att få in många spännande kunder genom ClearOns stora nätverk. Affären bygger på licensintäkter för SaaS plattformen per kampanj och en procentdel från marknadsföringsbudgeten om Social Media Lab strukturerar annonskampanjen."

Pierre Gewerth Produktchef för ClearOn kommenterar


"Det är oerhört viktigt att synas där konsumenterna befinner sig. Vi på ClearOn skapar möjligheter för våra kunder att synas där deras konsumenter finns med ett erbjudande och detta gör man bland annat genom att synas på olika plattformar. Att addera till ett erbjudande i en annons med exempelvis en kupong ökar klick frekvensen upp till 6 gånger mot en annons utan erbjudande. Detta är den främsta styrkan med digitala kupongkampanjer i samband med annonsering."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: philip.ebbersten@kupatana.com

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 adviser@eminova.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-EADV-202104015-SML CS Final.pdf

Om Euroafrica

Euroafrica Digital Ventures AB (publ) är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer. Med en etablerad verksamhet i Norden har Bolaget tagit beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Bolaget driver Tanzanias största digitala köp- och säljplattform och ska stärka denna befintliga plattform genom att nyttja synergierna mellan Bolagets tekniska plattformar samt att expandera till andra tillväxtmarknader i Östafrika.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com

Denna information är sådan som Euroafrica Digital Ventures AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2021 kl. 11.10 CET.