ISICORT® har tidigare erhållit godkännande i Sverige och nu pågår även registreringsprocessen för den nordiska marknaden. Ett godkännande i Norden, vilket kan ske under Q1-22, innebär att AcuCorts position stärks i de pågående diskussionerna med potentiella kommersiella partners. Det, i kombination med en stark finansiell position, är till AcuCorts fördel även vid pågående partnerdialoger på andra prioriterade marknader då det ger AcuCort ett ännu bättre förhandlingsläge. AcuCort tar fortsatt kliv framåt och i samband med Q3-rapporten, samt med hänsyn till den aktuella kapitalstrukturen efter genomförda emissioner, upprepar vi därför vårt värderingsintervall i termer av motiverat riskjusterat bolagsvärde i ett Base scenario. Med hänsyn till de nu 31.2M utestående aktierna, motsvarar det ett nuvärde om 5,4 kr per aktie.Analyst Group