Valberedningen har följande sammansättning:

Johan Folke, ordförande
Björn Ogard

Aktieägare i Malmbergs är välkomna att senast den 1 mars 2020 lämna förslag till valberedningens ordförande under adress: Malmbergs Elektriska AB (publ),
Box 144, 692 23 Kumla.

Årsstämma i Malmbergs kommer att hållas tisdagen den 5 maj 2020 i Kumla.
 
För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.