STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bioteknikbolaget Bioinvent redovisar ett resultat efter skatt på -37,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019 (-22,4). Resultatet per aktie uppgick till -0:07 kronor (-0:06).

Nettoomsättningen uppgick till 18,1 miljoner kronor (7).

Intäkterna under perioden utgjordes huvudsakligen av intäkter från produktion av antikroppar för kliniska studier, intäkter från forskningsfinansiering, samt en milstolpsbetalning på 0,3 miljoner dollar från Pfizer i samband med val av den första målstrukturen som identifierats av Bioinvent.Kristine Trapp +46 8 5191 7927
Nyhetsbyrån Direkt