Inomhuskomfortbolaget Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har valts som regionansvarig i Norden för BMS, Building Management System, det vill säga fastighetsautomation, när ett av världens största molntjänst- och e-handelsföretag expanderar sina serverhallar. Uppdraget avser tre anläggningar samt serviceansvaret för automationssystemen vid dessa. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ordern är en utökning av det uppdrag som Ecoclime rapporterade om vid förvärvet av SDC den 17 april 2018 som då omfattade en av anläggningsorterna och 18,5 miljoner kronor under sju etapper. Det utökade uppdraget omfattar nu alla tre anläggningarna och samtliga etapper.

Den andra etappen ska genomföras på de tre anläggningarna under de närmaste månaderna och innefattar ett totalt ordervärde om 9 miljoner kronor. Ytterligare etapper genomförs enligt en plan baserad på expansionstakten i marknaden som omfattar totalt 55 miljoner kronor.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire