EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Hoist Finance AB (publ) (Baa3/stable) ("Bolaget ") avser att, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden utge nya euro-denominerade obligationer ("Nya Obligationer") under sitt €1 000 000 000 EMTN-program.

Samtidigt ges innehavare av Bolagets utestående EUR 300m Senior Unsecured 3.125% fastränteobligation med förfall 2019 (ISIN XS1424841374) ("Obligationer") ett erbjudande om kontant återköp av sina Obligationer av Nordea. Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i återköpserbjudandet daterat 12 september 2018.

Börsinformationen för återköpserbjudandet finns under följande länk: http://www.ise.ie/app/announcementDetails.aspx?ID=13788370

Bolaget har lämnat i uppdrag till Citi, Deutsche Bank och Nordea att arrangera möten med investerare för en eventuell emission av Nya Obligationer. Nordea agerar Offeror och Citi och Nordea agerar Dealer Managers på återköpserbjudandet.

Joint Bookrunners:

Citigroup Global Markets Limited

Deutsche Bank AG, London Branch

Nordea Bank AB (publ)

Offeror och Dealer Manager: 

Nordea Bank AB (publ): +45 6161 2996, bibi.larsen@nordea.com/ NordeaLiabilityManagement@nordea.com  

Dealer Manager: 

Citigroup Global Markets Limited: +44 20 7986 8969, liabilitymanagement.europe@citi.com 

För ytterligare information kontakta: 

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13.50 CET den 12 september 2018.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)