Kambi har nu tecknat ett sportboksavtal med ATG efter att i början av juni ha meddelat att man var i slutskedet av förhandlingar. Det rör sig om ett flerårigt avtal uppger Kambi.

Avtalet kommer inte ha någon påverkan på Kambis intäkter under 2018, men däremot en viss effekt på vinsten under 2019 för att därefter växa i framtiden.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire