Volati har förvärvat samtliga aktier i Byggsystem Direkt AB, en ledande leverantör av krypgrunder till bland annat småhus och flerfamiljshus under varumärket Isolergrund. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsenheten S:t Eriks inom affärsområde Industri. Byggsystem Direkt stärker S:t Eriks befintliga portfölj av nischbolag som är ledande inom sin sektor. Byggsystem Direkt omsatte cirka 60 Mkr under 2020.

Förvärvet av Byggsystem Direkt är Volatis femte förvärv under 2021. Tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och affärsområden är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De görs med syfte att förstärka och påskynda affärsenheternas arbete i enlighet med beslutade strategier och adderar dessutom ytterligare värde genom synergier.

- S:t Eriks har utvecklats mycket positivt sedan Volatis förvärv 2018 och har goda förutsättningar accelerera sin tillväxtstrategi genom tilläggsförvärv. Dagens förvärv är ett led i detta arbete. I Byggsystem Direkt förvärvar vi ett välskött bolag med god lönsamhet och en stark marknadsposition i sin nisch, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.  

Byggsystem Direkt har cirka 20 anställda och huvudkontor i Laholm. De är en ledande leverantör av typgodkända krypgrunder för villor, radhus, flerbostadshus samt skolor och LSS-boenden under varumärket Isolergrund. Grunderna säkerställer en fuktfri inomhusmiljö. Bolaget har en stark marknadsposition genom avtal med flera av de största hustillverkarna i Sverige samt över 100 auktoriserade entreprenörer som monterar grunderna.

- Jag är mycket glad över att vi fått möjligheten att förvärva Byggsystem Direkt. Genom förvärvet förstärker vi vårt erbjudande i en nisch med hög tillväxt och lönsamhet, där vi endast varit verksamma i begränsad omfattning tidigare. Vi ser goda möjligheter att växa affären och öka vår marknadsandel i denna nisch framöver, säger Tomaz Lewander, vd för S:t Eriks AB.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och bolaget kommer att konsolideras från juli 2021. Förvärvet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se
Nicklas Margård, chef affärsområde Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 500 anställda och en årlig omsättning om drygt 5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.