Flaggningsmeddelande i Boliden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556051-4142 Boliden AB
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier26 854 511
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter26 854 511
Andel
 - aktier4,90921 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,90921 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,90921 % 26 854 511
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,10044 % 549 434
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01221 % 66 802
 
TOTALT5,02186 % 27 470 747
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter318 470
 - andel av rösträtter0,05821 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter967 566
 - andel av rösträtter0,17687 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter2 209 338
 - andel av rösträtter0,40388 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter398 083
 - andel av rösträtter0,07277 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter2 462
 - andel av rösträtter0,00045 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter7 928 370
 - andel av rösträtter1,44936 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter8 731 014
 - andel av rösträtter1,59617 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter180 240
 - andel av rösträtter0,03294 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter18 614
 - andel av rösträtter0,0034 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter902 458
 - andel av rösträtter0,16497 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter460 078
 - andel av rösträtter0,0841 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter306 238
 - andel av rösträtter0,05598 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter5 020 943
 - andel av rösträtter0,91786 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter1 088
 - andel av rösträtter0,00019 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter25 785
 - andel av rösträtter0,00471 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter27 470 747
 - andel av rösträtter5,02186 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going below 5%
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.