Flaggningsmeddelande i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556746-6437 Platzer Fastigheter Holding AB (publ)
InstrumentA and B-shares
InnehavareLänsförsäkringar Skaraborg
 
Före transaktionen
Antal aktier5 000 000
Antal rösträtter41 000 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2019-09-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJonas Rosman Eric Grimlund
 - telefon0500 777 000
 - mejljohanna.nilsson@lfskaraborg.se
 
Kommentar
A-shares ISIN: SE0004977684 B-shares ISIN: SE0004977692
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.