Spelutvecklingsbolaget Zordix redovisar en rejäl omsättningsökning tack vare två genomförda förvärv. Fjolårets vinst har övergått till en förlust på drygt 4 miljoner kronor.

Omsättningen steg till 92,6 miljoner kronor (3,9). Den rejäla förbättringen beror på förvärven av Just for Games och Merge Games under perioden.

Operativa rörelseresultatet blev 4,9 miljoner kronor (2,3).

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (2,1).

Resultatet före skatt var -1,8 miljoner kronor (2,0).

Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (1,4), och per aktie -0,17 kronor (0,10).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -14,9 miljoner kronor (3,3).

Bolaget har under kvartalet gjort ett listbyte till First North, vilket har ökat kännedomen om bolaget och skapat möjligheter till förvärv och den kapitalanskaffning som är kopplad till detta, uppger vd Matti Larsson.

”Tack vare detta kan koncernen nu visa starka kassaflöden, god resultatutveckling och en mycket imponerande tillväxt. Utsikterna för Zordix ser bättre ut än någonsin. Vår M&A pipeline fylls ständigt på med nya strategiskt väl valda förvärvskandidater och vi har tack vare vår unika position tillgång till det kapital som krävs för vår fortsatta expansion”, säger Matti Larsson.

Zordix, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning92,63,92 274,4%
Rörelseresultat-2,02,1
Rörelsemarginal53,8%
Resultat före skatt-1,82,0
Nettoresultat-4,31,4
Resultat per aktie, kronor-0,170,10
Kassaflöde från löpande verksamhet-14,93,3
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se