Flaggningsmeddelande i Ework Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556587-8708 Ework Group AB
InstrumentSE0002402701 Aktie
InnehavareInvestment AB Öresund
 
Före transaktionen
Antal aktier1 726 988
Antal rösträtter1 726 988
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-02-17
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 626 988
 - direkt innehavda rösträtter1 626 988
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,4 %
 - direkt innehavda rösträtter9,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,4 % 1 626 988
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,4 % 1 626 988
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 626 988
 - andel av rösträtter9,4 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnNicklas Paulson
 - telefon08 - 402 33 00
 - mejlnicklas.paulson@oresund.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.