Attendo har ingått ett bindande avtal om att sälja den finska sjukvårdsverksamheten till Terveystalo som är ett ledande finskt sjukvårdsföretag. Sjukvårdsverksamheten utgör en del av Attendos verksamhet i Finland. Köpeskillingen uppgår till 233 MEUR. Avyttringen innebär att Attendo blir ett renodlat omsorgsföretag på den nordiska marknaden.

- Det är mycket glädjande att vi kan presentera en långsiktigt attraktiv lösning för Attendos finska sjukvårdsverksamhet som jag var med och grundade år 2000 och som varit del av Attendo sedan 2007. Den gör det möjligt för oss att fokusera på att utveckla Attendos omsorgsverksamhet i Finland och övriga Norden och ger samtidigt den finska sjukvårsverksamheten ännu bättre förutsättningar att utvecklas med Terveystalo som ny engagerad ägare, säger Pertti Karjalainen, VD för Attendo.

Den finska sjukvårdsverksamheten omfattar bemanningstjänster, primärvård, tandvård, företagshälsovård samt totalentreprenader inom sjukvård och omsorg. Verksamheten består av cirka 100 operativa enheter med ungefär 1 600 heltidsanställda. Omsättningen uppgick under 2017 till omkring 230 MEUR och bidrog med cirka 20* MEUR till Attendos rörelseresultat (EBITA). Köpeskillingen uppgår till 233 MEUR på kassa och skuldfri basis (enterprise value).

Den finska sjukvårdsverksamheten kommer att rapporteras som verksamhet under avyttring från och med det andra kvartalet 2018.

Genomförandet av försäljningen förutsätter godkännande från konkurrensmyndigheten i Finland.  

Danske Bank agerade finansiell rådgivare och Krogerus legal rådgivare till Attendo i samband med transaktionen.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.00 CET.

*Exklusive centrala overhead-kostnader som kvarstår i Attendo. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com