Hästkällaren Rid Trav & Western, som säljer hästrustning, rapporterar ökade intäkter och högre förlust för det förkortade räkenskapsåret, som omfattar nio månader, april till december 2019, jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättningen steg till 2,8 miljoner kronor (1,8), en ökning med 56 procent.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-0,8) och resultatet efter skatt -1,1 miljoner kronor (-0,6).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Räkenskapsåret omfattar endast nio månader till följd av byte av räkenskapsår till helår. Resultatet har belastats med kostnader för noteringen på NGM Nordic SME och kostnader för flytt under 1,5 månad då även försäljningen var väsentligt lägre till följd av lagret.

Bolaget har redan tidigare rapporterat en försäljning på 1,07 miljoner kronor i december 2019 och 0,91 miljoner kronor i januari 2020. Det var ökningar på 152 procent respektive 37 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire