Toadman Interactive AB (publ) vill informera sina aktieägare och andra intressenter att bolaget kommer att ha en företagspresentation med syftet att uppdatera marknaden om Toadmans spelportfölj. Detta i enlighet med vad Toadman kommunicerade i kvartalsrapporten som släpptes 27 augusti 2019. I tillägg kommer den framtida strategin för Toadman att presenteras.

Presentationen kommer att hållas online kl.19:00 måndag den 30 september 2019.

För att delta, vänligen besök bolagets hemsida enligt följande länk toadmaninteractive.com/live.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

 

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt huvudkvarter i Stockholm och har ca 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

 

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.