Flaggningsmeddelande i Ambea AB(publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556468-4354 Ambea AB(publ)
InstrumentSE0009663826 Ordinary Shares
InnehavareT. Rowe Price Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier4 747 949
Antal rösträtter4 669 774
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 156 649
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 054 918
Andel
 - aktier6,50684 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,39933 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,39933 % 6 156 649
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,39933 % 6 156 649
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagT. Rowe Price International Ltd
 - antal rösträtter6 054 918
 - andel av rösträtter6,39933 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 054 918
 - andel av rösträtter6,39933 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnGary Greb
 - telefon4103452744
 - mejlAndrea_Ulrich@troweprice.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.