Styrelsen i Doro AB (publ.) har i sin strategiska översyn, i linje med tidigare beslut om en uppdelning i två affärsområden, gett företagsledningen i uppdrag att förbereda en särnotering av affärsområdet Doro Care.

”En särnotering är ett naturligt nästa steg i den strategi vi arbetar efter. Styrelsens övertygelse är att verksamheterna kommer att utvecklas mer fördelaktigt var för sig och skapa bättre förutsättningar för områdena att uppnå sin fulla potential”, säger Lennart Jacobsen, styrelseordförande för Doro.

”Välfärdsteknik är en marknad med stora möjligheter och intressanta framtidsutsikter. Affärsområdet Doro Care har växt sig stort nog för att kunna stå för sig självt. Jag är övertygad om att en uppdelning skapar bästa förutsättningar för oss att fullfölja vår strategi att bli marknadsledande i Europa inom välfärdsteknik. Affärsområdet Doro Phones är marknadsledande inom mobiltelefoner för seniorer och renodlingen skapar bättre möjligheter för verksamheten att ytterligare stärka sin marknadsposition”, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, VD för Doro.

För att förbereda särnoteringen kommer ett arbete inledas med att separera affärsområdet Doro Care med målsättning att föreslå en särnotering för en bolagsstämma under året. Det finns inga garantier för att ett beslut om en faktisk notering av affärsområdet Doro Care kommer att tas.

Nyheter