Flaggningsmeddelande i Calliditas Therapeutics AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556659-9766 Calliditas Therapeutics AB
InstrumentOrdinary shares
InnehavareStiftelsen Industrifonden
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-01-10
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 772 995
 - direkt innehavda rösträtter5 772 995
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier14,91436 %
 - direkt innehavda rösträtter14,91436 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 114,91436 % 5 772 995
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT14,91436 % 5 772 995
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 772 995
 - andel av rösträtter14,91436 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.