Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-1128 NGS Group Aktiebolag
InstrumentSE0009947708 Ordinary
InnehavareDanske Bank A/S
 
Före transaktionen
Antal aktier2 316 987
Antal rösträtter2 326 987
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-05-02
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 000
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,11083 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,11083 %
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,11083 %
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDanske Fund Sweden
 - antal rösträtter10 000
 - andel av rösträtter0,11083 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 000
 - andel av rösträtter0,11083 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKotryna Mackeviciute
 - telefon+45 70123456
 - mejldanskebank@danskebank.dk

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.