resultat före skatt EUR 423 miljoner

Hyresintäkterna steg till EUR 233 miljoner,
en ökning med 3,4 procent för jämförbara fastigheter.

Driftsöverskottet steg till EUR 124 miljoner,
en ökning med 6,2 procent för jämförbara fastigheter. 

Fastighetsbeståndet hade en positiv värdeförändring om EUR 379 miljoner,
vilket motsvarar 3,6 procent.  

Fastigheter köptes för EUR 543 miljoner.
Fastigheter såldes för EUR 299 miljoner.
Vid utgången av juni uppgick fastighetsbeståndets värde till EUR 11 miljarder.   

Soliditeten inklusive hybridkapital uppgick till 50 procent och belåningsgraden till 40 procent.
Den säkerställda belåningsgraden var 16 procent.
Likviditeten uppgick till EUR 650 miljoner. 

VD Pål Ahlsén:
Försenade uppgraderingar orsakar högre vakans.
En orsak är kapacitet.
Byggboom i våra städer gör att det är tuffare att hitta entreprenörer.
Trots högre vakans ökar hyresintäkter och driftnetto i
jämförbar portfölj starkt.

Stockholm, 2018-08-06 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 augusti 2018 kl. 07:30 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.