Flaggningsmeddelande i Kungsleden Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556545-1217 Kungsleden Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-05-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 933 915
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter10 933 915
Andel
 - aktier5,0063 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,0063 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0063 % 10 933 915
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,1428 % 311 881
 
TOTALT5,1491 % 11 245 796
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter57 893
 - andel av rösträtter0,02651 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter1 246 626
 - andel av rösträtter0,57079 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter485 181
 - andel av rösträtter0,22215 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter427 473
 - andel av rösträtter0,19573 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter117 501
 - andel av rösträtter0,0538 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter2 868 364
 - andel av rösträtter1,31333 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter2 372 173
 - andel av rösträtter1,08614 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter39 880
 - andel av rösträtter0,01826 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter259 189
 - andel av rösträtter0,11868 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter323 635
 - andel av rösträtter0,14818 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter2 681 812
 - andel av rösträtter1,22792 %
 - bolagBlackRock (Netherlands) B.V.
 - antal rösträtter366 069
 - andel av rösträtter0,16761 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 245 796
 - andel av rösträtter5,1491 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJana Blumenstein
 - telefon+44 20 7743 3650
 - mejlemeadisclosures@blackrock.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.