(Omsändning av nyhet från gårdagen)

ZetaDisplay meddelade förra veckan att bolaget har godkänts för handel på Stockholmsbörsens huvudlista. Vd Leif Liljebrunn tror att flytten från First North kommer att leda till en ökad uppmärksamhet från större investerare, vilket i sin tur kommer stötta bolagets framtida förvärvsplaner.

ZetaDisplay är en helhetsleverantör av programvara och tjänster inom digital skyltning. Företaget levererar system för reklam, profilering och butikskommunikation på digitala bildskärmar som kan förmedla ljud och bild. 

Bolaget har enligt vd:n märkt av ett större intresse redan sedan man flaggade för listbytet i slutet av förra året, med ett ökat antal aktieägare till följd.

"Syftet i grunden med detta är att få mer attention för bolaget, men framförallt att locka andra typer av investerare. Det är huvudargumentet egentligen. Dessutom professionaliserar vi bolaget ytterligare och gör branschen mer industriell. Det ställs ju större krav på ett bolag på huvudlistan och det kommer marknaden att gilla", säger han till Finwire.

"För vi har ju börjat en tillväxtresa, bland annat genom förvärv, och då vill vi gärna ha institutionella ägare med oss. Dom ser gärna att man ligger på en högre lista än där vi befann oss."

Det senaste året har ZetaDisplay gjort förvärv i Finland, Norge och Nederländerna. Köpen följer bolagets tre förvärvsstrategier: att köpa bolag för att stärka positionen på en marknad, komplettera det befintliga erbjudandet och/eller för att bredda sig geografiskt.

Det är den sistnämnda strategin som kommer att stå i fokus framöver då bolaget siktar på att bli den största europeiska aktören i branschen. Till en början handlar det därför om förvärv i Europa, även om det kan bli aktuellt att gå utanför kontinentens gränser senare.

"Vi är i dag en av de större aktörerna i Europa. Trots vår relativa litenhet så är vi stora i den här branschen, och det skapar också förutsättningar för oss. För fokuset på den digitala kommunikation kommer bara ökar inom detaljhandeln", säger Liljebrunn.

Samtidigt ska ZetaDisplay bredda erbjudandet på den europeiska marknaden genom att titta på fler typer av lösningar och koncept inom digital kommunikation. Ett exempel är förvärvet av norska LiveQube, genom vilket bolaget kan erbjuda streamad och kundanpassad musik inne i butiken.

ZetaDisplay ser en möjlighet att använda sitt publiceringsverktyg för att kommunicera även utanför butiken, exempelvis i sociala medier. Detta för att väva samman den fysiska butiken med det digitala i ett helhetsperspektiv.

"Det finns en risk med att dela in e-handeln i ett stuprör och den fysiska butiken i ett stuprör, då kommunicerar man olika. Vi hjälper butiker att flytta in e-handeln till butiken", säger Liljebrunn.

Första handelsdag på Stockholmsbörsens Small Cap-segment för stamaktien är nu på måndag den 4 december. Bolagets preferensaktie och teckningsoptioner kommer fortsättningsvis att handlas på First North.fredrik.hansson@finwire.se 0704-255820 - Twitter: @Finwire