Fastighetsbolaget Akelius redovisar minskad nettovinst.

Akelius hyresintäkter uppgick till 115 miljoner euro under andra kvartalet (113), en ökning med 2 procent mot föregående år.

Bolagets vd Pål Ahlsén skriver i rapporten att förseningar har orsakat negativ nettouthyrning och därmed högre vakans. Trots högre vakans ökar dock hyresintäkter och driftnetto i jämförbar portfölj starkt, uppger vd:n.

Efterfrågan på bostäder i storstäder är lika stark som någonsin, bedömer Ahlsén.

Den reella vakansgraden uppgick till 1,1 procent (0,9).

Resultatet före skatt var 203 miljoner euro (270).

Resultatet efter skatt blev 168 miljoner euro (205), en minskning med 18 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,05 euro (0,06), vilket innebär en minskning med 17 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, uppgick till 6 101 miljoner euro (5 840) vid utgången av kvartalet.

Akelius, MEURQ2-2018Q2-2017Förändring
Hyresintäkter1151131,8%
Driftöverskott62620,0%
Resultat före skatt203270-24,8%
Nettoresultat168205-18,0%
Resultat per aktie, EUR0,050,06-16,7%
Carl Becht
carl.becht@finwire.se, 079 337 16 90
Nyhetsbyrån Finwire