Andra kvartalet 2018
  • Försäljningsintäkter 14 071 (11 554) MSEK
  • Rörelseresultat 2 468 (1 916) MSEK
  • Rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager 2 329 (2 196) MSEK
  • Fritt kassaflöde 1 718 (2 152) MSEK
  • Resultat per aktie 7,45 (5,34) SEK
Starkt resultat till följd av fortsatt goda priser och villkor
  • Nettoskuldsättningsgraden ökade under kvartalet från 6 till 13 procent till följd av utdelning och aktieinlösen
  • Fortsatt goda priser och villkor
  • Ny kross i Aitik är i produktion

Se bifogad kvartalsrapport i sin helhet.

Kvartalsrapporten presenteras via webcast/telefonkonferens fredag den 20 juli kl. 10:00 (CET). Information finns tillgänglig på www.boliden.com.

Kontaktpersoner för information:  
Mikael Staffas, VD och koncernchef Tel: 08-610 15 00
Håkan Gabrielsson, Ekonomi- och finansdirektör Tel: 08-610 15 00
Olof Grenmark, Director Investor Relations Tel: 070-291 57 80

 
Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom chefen för Investor Relations försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018, klockan 07:45 CET.