STOCKHOLM, 19 november, 2019 - Elekta (EKTA-B.ST) bjuder in analytiker och investerare till en presentation av det andra kvartalet 2019/20, kl. 10:00 den 28 november. Delårsrapporten för det andra kvartalet kommer att publiceras kl. 7:30 samma dag.

Bolagets utveckling kommer att presenteras av Elektas vd och koncernchef Dr Richard Hausmann tillsammans med ekonomi- och finansdirektör Gustaf Salford. Presentationen kommer att hållas på engelska på Elektas huvudkontor i Stockholm.

Presentationen kommer också att sändas live via webben och via telefonkonferens. För att ställa frågor är det nödvändigt att ringa in, om man inte är på plats i lokalen. En inspelning av webbsändningen kommer att finnas på Elektas webbplats efter presentationen. 

Välkomna!

Tid: 
Torsdagen den 28 november, kl. 10:00

Lokal: 
Elekta HQ, Kungstensgatan 18, Stockholm, 8 tr.

Telefonnummer för att delta i telefonkonferensen: 
Sverige: +46 8 505 583 58
Storbritannien: +44 33 330 090 34
USA: +1 833 823 05 89

Webbadress för att delta via webben:
https://elekta-qreports.creo.se/191128/elekta_q2_brpresentation_and_conference_call (https://protect-eu.mimecast.com/s/L42zC0L0oc2zmMGFwOItA?domain=elekta-qreports.creo.se)

# # #

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
 

Om Elekta
Under nästan fem årtionden har Elekta varit ledare inom precisionsbaserad strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda över hela världen är engagerade för att möjliggöra att alla i världen med cancer har tillgång till - och fördel av - mer precis, individanpassad strålbehandling. Elekta har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Besök elekta.com (http://www.elekta.com/) eller följ @Elektapå Twitter (https://twitter.com/Elekta).

For further information, please contact:

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-mail: Cecilia.Ketels@elekta.com 
Time zone: CET: Central European Time