Flaggningsmeddelande i MIPS AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556609-0162 MIPS AB
InstrumentSE0009216278 Ordinary Shares
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier1 193 821
Antal rösträtter1 193 821
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-08-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 384 143
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 384 143
Andel
 - aktier5,47094 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,47094 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,47094 % 1 384 143
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,47094 % 1 384 143
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter1 384 143
 - andel av rösträtter5,47094 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 384 143
 - andel av rösträtter5,47094 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnHenry Lin
 - telefon2136150469
 - mejlGRGroup@capgroup.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.