Som tidigare kommunicerats av Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") genom pressmeddelande publicerat den 11 juli 2019, har styrelsen i Nuevolution beslutat att ansöka om avnotering av Nuevolutions aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel i Nuevolutions aktier är den 26 juli 2019.

För mer information kontakta:

Alex Haahr Gouliaev, VD

Tel. +45 70 20 09 87

Email: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Tel: +45 8877 5973

E-mail: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15.00 den 12 juli 2019.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.