Ordern omfattar leverans och installation av senaste generationens automations- och mätsystem för styrning, optimering och kvalitetssortering till anläggningen i Seskarö. Beställningen innehåller exempelvis flaggskeppen RS-LogProfiler3DX för röntgen/3D mätning, RS-BoardScannerQ för automatisk kvalitetssortering samt viktiga moduler ur RemaSawcos konceptet, "Det Digitala Sågverket" (DDS).

Leverans och driftsättning är planerade till våren 2020.

Stenvalls Trä är sedan tidigare en mycket viktig och respekterad referenskund till RemaSawco. I och med uppstarten och moderniseringen av sågverket i Seskarö investerar man i sitt tredje X-Ray system respektive sitt fjärde RS-BoardScannerQ system. Övriga system finns sedan tidigare på anläggningarna i Lövholmen, Sikfors samt Örarna.  
"Det är mycket hedrande att få förtroendet att genomföra ett större moderniseringsprojekt inom Stenvalls Trä koncernen där ökat volyms- och värdeutbyte står i fokus. Stenvalls Trä har expanderat och investerat kraftigt de senaste åren, därför det särskilt glädjande för oss att få vara en nyckelleverantör i dess spännande resa in i framtiden och den fortsatta digitaliseringen av sågverksindustrin". Säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.
RS-LogProfiler3DX är ett unikt mätsystem som löpande, under produktion, erbjuder utvärdering av stockens kvalitet samt en exakt mätning av diameter under bark. Systemet har också funktionalitet för att ta hänsyn till förväntat sågmönster redan i timmersorteringen.
RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat avsyningssystem för brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier. Systemet utför automatisk fyrsidig kvalitetsavsyning helt utan behov av vändning. Mättekniken kombinerar tracheid- (fiber), dimension- och vision-data. Systemet ger nya möjligheter inom kvalitetssortering för sågverk, dels tack vare den sofistikerade mättekniken, dels tack vare RemaSawco:s nya och unika beröringsfria hållfasthetsapplikation.

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se