Systemair redovisar en genomgående stark rapport, där bolaget redovisar sin starkaste rörelsemarginal ett enskilt kvartal sedan 2013. Nettoomsättningen uppgick till 2483 mkr (2151), vilket var drygt 3% över vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av en starkare organisk tillväxt än väntat i Västeuropa, på 7% i kvartalet, jämfört med vår prognos på 1%. Kvartalet bekräftar att bolagets strategi att fokusera på lönsamhet före volym faktiskt biter. Det resulterade i en stark rörelsemarginal på 11,4% (8.8%). Vi lämnar försäljningsprognosen oförändrad, men reviderar upp vår prognos för EBIT med 6% för innevarande år. Samtidigt justerar vi upp vårt motiverade värde per aktie till 165-170 kr, från tidigare 145 kr. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sysr_20191206.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se