(Stockholm, 7 maj 2019) - Autoliv Inc., (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb) världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelar beslut som fattats vid dagens årsstämma i Chicago.

Årsstämma

Autolivs årsstämma beslutade att rösta för godkännande av följande förslag:
  • Omval av Mikael Bratt, Jan Carlson, Hasse Johansson, Leif Johansson, David E. Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu, James M. Ringler och Thaddeus "Ted" Senko som styrelseledamöter för en period om ett år fram till årsstämman 2020.
  • Nyval av Min Liu till styrelseledamot. Min Liu är vice VD för Cevian Capital AG, ett dotterbolag till Cevian, utgörande största aktieägare i Autoliv Inc.. Innan Cevian var Min Liu chef för The Boston Consulting Group i Tyskland där hon ledde flera projekt inom en rad branscher mellan 2004 och 2015. Min Liu har en MBA från Stanford-universitetet och kandidat- och magisterexamen i Business Information Technology från Göttingens universitet.
  • Ett icke bindande, rådgivande beslut att godkänna 2018 års ersättningar till företagets namngivna ledande befattningshavare.
  • Ratificering av att Ernst & Young AB utsetts till Autolivs oberoende revisionsfirma för innevarande räkenskapsår, vilket avslutas den 31 december 2019.

Styrelsens kommittéer

Vid dagens styrelsemöte godkände styrelsen förändringar i sina kommittéer, vilka får omedelbar verkan. Kommittéerna får följande sammansättning:

Revisionskommittén: Ted Senko (ordförande), Hasse Johansson, David E. Kepler och Min Liu

Ledarskapsutvecklings- och Kompensationskommittén: James M. Ringler (ordförande), Leif Johansson, Min Liu och Xiaozhi Liu

Nominerings- och Corporate Governance-kommittén: Leif Johansson (ordförande), Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu och James M. Ringler

Risk & Compliance-kommittén: David E. Kepler (ordförande), Hasse Johansson och Ted Senko

Lead Independent Director

I enlighet med bolagets stadgar, beslöt styrelsens oberoende ledamöter vid dagens styrelsemöte, att James Ringler skall fortsätta i rollen som styrelsens Lead Independent Director.

För ytterligare information kontakta:

Media: Stina Thorman, Corporate Communications, tfn +46 (0)8 587 206 50
Investerare och analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 71
Investerare och analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, tfn +46 (0)8 587 206 14

Om Autoliv
Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag, och genom våra dotterbolag utvecklar och tillverkar vi bilsäkerhetssystem, såsom krockkuddar, säkerhetsbälten, rattar och system för skydd av fotgängare till alla större biltillverkare i världen. Våra produkter räddar över 30 000 liv varje år och förebygger tio gånger fler allvarliga olyckor.  

Våra närmare 67 000 medarbetare i 27 länder brinner för visionen Saving More Lives och kvaliteten är kärnan i allt vi gör. Vi har 14 tekniska centra med 19 testbanor. Omsättningen under 2018 uppgick till 8 678 miljoner USD. Aktierna är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och de svenska depåbevisen på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). För mer information besök www.autoliv.com.