Tester bekräftar flexibiliteten hos den nya monteringslinan som öppnar för ökad kundanpassning och breddad underleverantörsbas. Tester genomförda av forskningsinstitutet Rise bekräftar kvalitén hos de nya flexibelt modulbaserade batterier som Alelion Energy Systems bygger i sin egen högt automatiserade monteringslina. De testade batterimodulerna har byggts utifrån olika typer av celler och konfigurationer men alla har mött de högt ställda kraven för bli godkända enligt UN 38.3, ett sk transportgodkännande.
"Det här bekräftar kvaliten från vår nya tillverkningslina och innebär att vi kan använda olika typer av celler, från en bredare underleverantörsbas, och även konfigurera modulerna för att på så sätt få den kundanpassning som krävs" säger Åsa Nordström, vd för Alelion Energy Systems.

"Kunderna har olika behov beroende på vilken typ av fordon batterierna skall användas i. En del behöver batterisystem som måste klara stora påfrestningar under långa tidsperioder eller kräver mycket stor energitäthet, medan andra har krav på exempelvis snabb laddning. Genom att vi byggt in den typen av flexibilitet i vår nya produktionslina och vår nya produktgeneration kan vi med små anpassningar klara att tillmötesgå väldigt olika kundbehov med korta ledtider och även packa in mer energi i våra batterier än vad som är möjligt med mer standardiserade moduler", säger Åsa Nordström vidare.

En annan fördel med det nya modulkonceptet är att det ger Alelion möjlighet att använda fler typer av battericeller och därmed bli mindre beroende av en enskild celltyp och en enskild underleverantör.
"Som liten tillverkare är vi sårbara om vi bara kan använda oss av en enda celltyp och en enda underleverantör. Den ökade flexibiliteten stödjer nu också vår nya strategiska inriktning som innebär att vi kan jobba mer kundnära och inom segment där vi får större utväxling på vår långa erfarenhet och vårt stora tekniska kunnande, såsom inom högspänningsbatterier för specialfordon," säger Åsa Nordström avslutningsvis.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, vd Alelion Energy Systems
070-290 18 58

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion tillverkar kundanpassade batterisystem baserade på litiumjonteknologi. Alelion hjälper sina kunder att lyckas med elektrifiering av industrifordon och växla över till en mer hållbar energianvändning. Med effektiva lösningar, en automatiserad produktion och en energigivande attityd, strävar Alelion ständigt framåt, för en bättre morgondag. Alelion har sitt huvudkontor i Göteborg och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. We have and give the power to change. alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

 

VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916