Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentClass A and class B
InnehavareLuossavaara-Kiirunavaara AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier23 145 120
Antal rösträtter13 424 169,6
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier23 145 120
 - direkt innehavda rösträtter13 424 169,6
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,24746 %
 - direkt innehavda rösträtter3,56316 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,56316 % 23 145 120
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 21,53674 % 29 376 480
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,0999 % 52 521 600
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter19 213 817,7
 - andel av rösträtter5,0999 %
 
Kommentar
A: SE0000171100 B: SE0000120669 Förtydligande avseende andel rösträtter: Aktier: 3,5631649 % Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2: 1,5367409 % Total andel rösträtter: 5,0999058 %
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.