Ballston Place ligger sex kilometer väster om Vita Huset i Arlington, Virginia.
Byggnadsår är 1999.

Priset är USD 170 miljoner, eller 1 540 miljoner kronor.

Stockholm, 2018-08-13 

Pål Ahlsén 

VD, Koncernchef 

+46 768 07 97 02 

pal.ahlsen@akelius.se 

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.