Efter en långvarig torka i orderflödet har den islossning vi skymtade i våras nu fullt ut kommit igång med en nära trefaldig tillväxt i orderingång till SEKm 183 i Q2'18. Det har också översatt till en god tillväxt i både Systemförsäljning och Operatörstjänster som tillsammans ökade med 30%. Med en stabil kostnadsbas på SEKm 40 i kvartalet ger det ett rimligt stöd åt en förväntan om en marginell vinst i år. 2019 får de nya operatörskontrakten och flera av storleveranserna av system fullt genomslag varför vi höjt vår EBIT-prognos till SEKm 75 för nästa år. Därför faller också värderingsmultiplarna till något mindre ansträngda P/E 33x '19, 23x '20, och EV/EBITDA 15x '19, 13x '20. Därför ser vi nu en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/rejal-islossning-lyfter-vinstutsikterna-brant/
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se