Antalet HealthManager licenser steg till 48 000 vid slutet av kvartalet vilket motsvarar en tillväxt på 2% sekventiellt och 23% y/y. Försäljningen uppgick till 5,7 mkr (4,8) vilket var 16% under vår förväntan och motsvarar en tillväxt på 18% y/y. Dock har bolaget ca 1,5 mkr i fordringar från resultatbaserade kontrakt (1,2 mkr i Q1'19). Rörelsekostnaderna var något över vår förväntan, på grund av högre personalkostnader. Resultatet efter skatt uppgick till -4,8 mkr (-5,8), jämfört med vår förväntan på -2,0 mkr. Efter rapporten justerar vi ned vårt EBIT-estimat med 4 mkr för '19e, med anledning av den något lägre tillväxttakten av licenser. Vi ser fortsatt potential för uppvärdering av bolaget drivet av 1) licensexpansion inom ArcelorMittal, 2) nya avtal från andra kommuner då resultatet från Botkyrka kommun ser bra ut, 3) ökad licenstillväxt drivet av samarbetspartners, 4) den nya tjänsten BHi, 5) värderingen av peers inom sektorn (SaaS-lösningar inom Human Capital) som handlas till en EV/Sales-multipel över 5,5x vilket kan jämföras med Ainos 0,8x för '20e. Därför ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aino_20190813.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se