Sagax har genom fyra separata transaktioner förvärvat nio fastigheter i Madrid, tre fastigheter i Nederländerna och en fastighet i Finland. Den sammanlagda investeringen uppgår till motsvarande 184 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 45 100 kvadratmeter bestående av lokaler för lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 6,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 18 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår till 100 %.

Tillträde har skett under det fjärde kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax
AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.