David Haqvinsson har utsetts till VD i Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek AB. David Haqvinsson arbetar i dag som chef för Affärsutveckling i Stadshypotek. David Haqvinsson efterträder Göran Stille som har utsetts till chef för produktområdet Finansiering i Handelsbanken.

Förändringarna träder i kraft i dag.

 

För ytterligare information kontakta:
Jan Larsson, kommunikationschef, +46 73 257 85 43
Viktoria Aastrup, chef press och samordning, +46 73 043 51 59
 

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se.