Esen Esports uppger i ett pressmeddelande att man lanserar en ny plattform utvecklad för turneringsspel.

Med den egna plattformen så ska bolaget nu kunna anta en mer skalbar strategi och själva ta sig an hela ekosystemet kring esport. Plattformen är oberoende av vilken speltitel som turneringarna arrangeras i.

I samband med lanseringen annonserar bolaget två nya turneringar på europeisk nivå, öppna för alla i spelen Rocket League och Quake Champions.

På sikt kan en abonnemangsmodell implementeras som ska erbjuda användaren exklusiva turneringar och priser. Övriga potentiella intäktskällor som härrör från plattformen är bland annat marknadsförings-, och white label-lösningar. Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire