Företagandet är lågt i Sverige jämfört med resten av Europa, och många svenskar avstår från att starta företag på grund av ekonomisk osäkerhet. Men det finns nystartade företag som relativt snabbt lyckas nå god lönsamhet. Men det är inte alltid i de branscher där flest företag startas som möjligheterna att gå med vinst är störst. Det visar en ny studie från Swedbank och sparbankerna.

Många svenskar avstår från att starta företag på grund av ekonomisk osäkerhet. Vissa har också en bild av att det krävs många år och mycket kapital för att bygga upp ett företag. Men det finns företag som relativt snabbt lyckas nå en god lönsamhet.

Statistiken för alla nystartade företag visar att 13 av 100 bolag har rörelseresultat som överstiger 500 000 efter tre år, men i vissa branscher har så många som var tredje företag nått den nivån inom tre år. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna, som med hjälp av unik data från analysföretaget Bisnodes databas Serrano, har följt 20 000 nystartade aktiebolags utveckling under tre år.

Stor spridning på de branscher som gått bäst - men två trender sticker ut
- Det finns stor spridning på de branscher där sannolikheten varit högst att snabbt nå ett starkt rörelseresultat. Men gemensamt för flera av de branscher där nystartade företag snabbt blivit lönsamma är att det är branscher som haft stor brist på arbetskraft under de senaste åren, vilket underlättat för nya företagare att hitta kunder. Det gäller bland annat byggsektorn och läkarverksamhet, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Branscher med höga utbildningskrav är också överrepresenterade. Många företagare som startat juridiska verksamheter, tandläkarpraktiker eller tekniska konsultbyråer har relativt snabbt uppnått en hög lönsamhet. Förhållandevis få företag lyckas däremot nå lönsamhet inom tre år i några av de branscher där flest företag startas. Det gäller till exempel inom restaurang och hårvård.

Andelen företagare bland akademiker hälften så hög som EU-genomsnittet
Men trots att förutsättningarna för att driva företag i vissa branscher ser goda ut är företagandet i Sverige lågt jämfört med resten av Europa - och allra lägst är det bland högskoleutbildade. Endast sju procent av de sysselsatta svenskarna med minst två års högskolestudier är företagare. I EU är motsvarande andel 14 procent.

- Om Sverige skulle ha en lika hög andel företagare bland högskoleutbildade som EU-genomsnittet skulle vi ha 156 000 fler företagare. Jag tror att det finns en överdriven rädsla i Sverige för att satsa på företagande. Det kan vara till nackdel både för samhället i stort och för de individer som avstår från att förverkliga sin dröm, säger Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank och sparbankerna till dig som funderar på att starta eget:

1. Diskutera och analysera affärsidén
Många är oroliga för att dela med sig av sin affärsidé eftersom någon annan kan genomföra den. Men den risken måste vägas mot den värdefulla input som kan komma från personer i det egna nätverket. Generellt är det en bra idé för blivande företagare att ha diskuterat igenom sina affärsplaner med personer som de har förtroende för. Om det finns brist på arbetskraft inom den bransch du tänkt gå in i, är möjligheterna att hitta nya kunder goda.
2. Använd den hjälp som finns tillgänglig
Nyföretagarcentrum och Almi erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som funderar på att starta företag. På verksamt.se finns mycket information om alla praktiska steg som behöver tas för att starta företag.
3. Gör en budget
Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra kostnader.
4. Se över dina trygghetslösningar som företagare
Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.
5. Om du har en anställning, undersök möjligheterna till att få tjänstledigt från ditt arbete
Det finns ingen lagstadgad rätt till tjänstledighet för att starta företag, men frågan kan alltid ställas till arbetsgivaren. Om inte den verksamhet du tänkt starta konkurrerar med arbetsgivarens finns möjligheten. Om du är osäker på företaget kommer bära sig kan du också ställa frågan om du får starta företaget på deltid vid sidan om din anställning. Det är ofta svårt att bygga upp ett framgångsrikt företag på deltid men det kan vara ett sätt att pröva intresset för sin affärsidé.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och Sparbankerna, tfn 076 802 59 89  

[image]                                                                    

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se