Nasdaq First North-listade Crunchfish fördjupar samarbetet med LLVision, ett av de ledande AR-företagen i Kina. LLVision kommer att erbjuda Crunchfishs programvara för beröringsfri gestinteraktion som standard i sin nya AR-plattform. De två första kunderna på plattformen är Digital China, en av Kinas större IT-leverantörer och Siveco China, utvecklare av smart teknik för drift och underhåll av infrastrukturer och industrianläggningar.

Det fördjupade samarbetet är en fortsättning på det avtal som ingicks 2017 och innebär att LLVision integrerar Crunchfishs mjukvara för geststyrning i sin nya AR-plattform ARISE. Genom att mjukvaran blir en standardkomponent i plattformen ökas exponeringen och marknadsräckvidden avsevärt för Crunchfishs interaktionserbjudande.

Affärsmodellen i avtalet med LLVision baseras på antalet sålda AR-glasögon. LLVision ger inga volymprognoser för de två namngivna kunderna, men förväntar sig att den första kommersiella leveransen av den gemensamma lösningen ska gå live under första kvartalet 2019.

"Efter omfattande fälttester är vi övertygade om att beröringsfri geststyrning är en nödvändighet för en effektiv användning av AR-glasögon. Det är glädjande att vi nu fördjupar vårt samarbete med Crunchfish och därmed säkerställer användarvänlig interaktion med högsta tillförlitlighet." säger Wu Fei, VD för LLVision.

"Vårt utökade samarbete med LLVision är mycket spännande och innebär konkreta kundprojekt och förintegration av vår mjukvara i LLVisions nya AR-plattform. LLVision är en viktig partner till oss och med kommersiella projekt med avgörande tillämpningar av geststyrning får vi bekräftelse både på marknadens mognad och styrkan i vår produkt." säger Joakim Nydemark, VD för Crunchfish.

Företagen LLVision, Digital China och Siveco China
LLVision är en pionjär inom AR och riktar sig mot logistik, bilindustri, medicinsk industri, säkerhet och utbildning. På deras kundlista finns kunder som ABB, Siemens, DHL, Schneider Electrics och Tencent. LLVisions lösningar används för en rad olika ändamål och kundgrupper. Exempel är kinesiska polisen för identifiering av personer eller att kirurger på Pekings sjukhus använder lösningar för att videosända operationer. LLVision används även av tekniker hos Johnson Control och ett ledande kinesiskt telekombolag i samband med underhåll.

Digital China grundades av Legend Holdings (senare Lenovo) 2001. Digital China fokuserar på att tillhandahålla affärsplattformar, digitala lösningar och tjänster. Genom att utnyttja sitt samarbete med över 100 IT-leverantörer över hela världen har Digital China blivit den största integrerade IT-leverantören i Kina.

Siveco China grundades 2004 och är en pionjär inom utvecklingen av smart teknik för drift och underhåll av infrastrukturer och industrianläggningar. Företaget har över 850 kunder över hela Kina och på kundlistan finns företag som ABB, Baosteel Metal, Carrefour China, General Electric, Shell, CEPSA och Suez Environment. Företaget har också närvaro i Sydostasien, Mellanöstern och Afrika.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
ir@crunchfish.com
+46 (0) 706 351 609

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission.  

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför Augmented Reality-teknik för m-handel och industriella och sociala applikationer. Vår mjukvara gör det möjligt att styra elektronik med gester och möjliggör AR i någon tredje parts applikation. Crunchfishs teknik är licensierad till både hårdvaruproducenter och applikationsutvecklare och finns för närvarande tillgängliga i enheter och applikationer från globala spelare. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och är baserat i Sverige. Besök crunchfish.com för mer information.

Om LLVision
LLVision grundades 2014 av personer från Google, Lenovo, Microsoft och China Aeronautics Consortium. Företaget erbjuder en professionell serviceplattform med tillhörande AR-glasögon. LLVisions erbjudande möjliggör för partners i medicinska, säkerhets- och tillverkningsindustrin att dra nytta av den tekniska revolutionen. För mer information besök vår kinesiska hemsida eller kontakta oss på business@llvision.com