Idag fortsätter hygien- och hälsobolaget Essity sitt engagemang i att övervinna hinder för välbefinnande som sammankallande partner till UN Foundations årliga dialog om de globala målen för hållbar utveckling. Dessa antogs av FN år 2015. Mötet hålls i FN:s högkvarter i New York och samlar företrädare från FN, offentlig och privat sektor samt civilsamhället för att diskutera åtgärder för att göra framsteg med hållbarhetsmålen.

Årets globala dialog fokuserar på tre områden: Skydda miljön och den biologiska mångfalden, tillgång till hälsovård för alla samt stärka kvinnor och flickor, ett seminarium där Essity kommer att delta. Essity samarbetar med FN-organet UNICEF Mexico inom ett nytt program, där syftet är att stärka skolflickor i Mexiko genom utbildning om hygien vid mens samt handhygien. Det gemensamma programmet handlar också om att förbättra hygienen på skoltoaletter.

- UN Foundations globala dialog är viktig för att skapa en gemensam förståelse för de globala frågorna och göra framsteg med målen för hållbar utveckling. Ett lyckat resultat av dialogen rör mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap. Essitys arbete är ett exempel på hur företag och ideella organisationer kan samarbeta för förändringar som ökar välbefinnandet. Nu behöver vi alla agera och bidra till en förändring, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

- Vi vill berömma Essity för deras engagemang i att höja hälsostandarderna i samarbete med FN. Det är bara ett drygt decennium kvar för att uppfylla de mest ambitiösa åtagandena i vår tid, och för att nå målen för hållbar utveckling måste alla hjälpas åt, säger Kathy Calvin, ordförande för UN Foundation.

Läs mer om hur Essity arbetar för att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling här (https://www.essity.com/sustainability/why-we-do-it/sdg/).

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sjöström, Media Relations Manager, +46 (0) 8 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com 

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com.