STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Arbetslösheten låg kvar på 8,8 procent i september, jämfört med 8,8 procent i augusti.

Det visar säsongsrensade data i SCB:s månadsvisa Arbetskraftsundersökning (AKU).

Infronts snittestimat pekade mot en säsongsjusterad arbetslöshetsnivå om 8,5 procent.

Icke säsongsrensat uppgick arbetslösheten till 8,2 procent i september jämfört med 8,5 procent i augusti.

Säsongsrensat och utjämnat (trend) uppgick arbetslösheten till 8,8 procent i september jämfört med 8,9 procent i augusti.

Enligt säsongsrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5.092.000 och sysselsättningsgraden var 67,8 procent i september mot 5.082.000 respektive 67,6 procent i augusti.Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt