Teknikkoncernen Sdiptech redovisar en högre omsättning och rörelseresultat under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 35,9 procent till 658,3 miljoner kronor (484,4).

Ebita-resultat blev 116,1 miljoner kronor (70,8), med en ebita-marginal på 17,6 procent (14,6).

"Flera av våra affärsenheter har tack vare sin goda kundspridning en flexibilitet i att kunna skifta fokus mellan olika kundsegment beroende på var efterfrågan är som starkast. På så sätt har vi i stort kunnat upprätthålla planerade produktionsvolymer och prishöjningar, vilket resulterat i en stark ebita-tillväxt om 15,9 procent organiskt exklusive valutaeffekter", säger vd Jakob Holm.

Rörelseresultatet blev 90,7 miljoner kronor (68,8), med en rörelsemarginal på 13,8 procent (14,2).

Resultatet efter skatt blev 64,2 miljoner kronor (52,0), och per aktie 1,72 kronor (1,59).

Sdiptech, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning658,3484,435,9%
EBITA116,170,864,0%
EBITA-marginal17,6%14,6%
Rörelseresultat90,768,831,8%
Rörelsemarginal13,8%14,2%
Nettoresultat64,252,023,5%
Resultat per aktie, kronor1,721,598,2%
Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire