Adapteo, Nordeuropas ledande aktör inom modulära byggnader för temporära och permanenta behov, noterades på Stockholmsbörsen i början av det tredje kvartalet i år efter att knoppats av från Cramo. Bolagets rapport för det tredje kvartalet visar en stabil resultatutveckling på en utmanande marknad som dämpat tillväxten.

- Vi hade en stabil resultatutveckling under det tredje kvartalet till följd av en lägre marknadsaktivitet under året, vilket påverkat vår tillväxt. Rörelseresultatet hålls dock uppe av disciplinerade kostnadsåtgärder. Vi behåller vår marknadsposition på huvudmarknaderna, där Sverige har påverkats av det oklara parlamentariska läget i början på året samt av kommunernas kortsiktiga önskan att reducera kostnader. Antalet offentliga upphandlingar i Sverige ligger på en historiskt låg nivå på grund av detta, säger Philip Isell Lind af Hageby, vd och koncernchef på Adapteo.

Under kvartalet har Adapteo expanderat sitt erbjudande inom affärsområdet Permanent Space till den norska marknaden och fortsatt att växa i Finland. I affärsområdet Rental Space har man lanserat en ny typ av modulär lösning på den tyska marknaden - Adapteo.Hybrid. Bolagets totala uthyrningsflotta överstiger nu en miljon kvadratmeter, och har en uthyrningsgrad på 85 procent. Nu fortsätter arbetet med att bygga bolagets erbjudande och varumärke samt att utveckla organisationen som ett fristående bolag. Integrationen av förvärvet Nordic Modular Group fortlöper och förväntas slutföras under 2020 med årliga synergier om tre till fyra miljoner euro.

- Den svagare marknadsaktiviteten som vi sett under året har medfört lägre intäkter under det tredje kvartalet, med påverkan också på kommande kvartal. På längre sikt kvarstår däremot behoven av modulärt byggande för den offentliga sektorn. Detta till följd av ett betydande renoveringsbehov i kommunerna, växande barn- och elevgrupper och en växande åldrande befolkning. Samtidigt ser vi att även privata aktörer attraheras mer och mer av modulära byggnader, vilket är roligt att se, säger Philip Isell Lind af Hageby, vd och koncernchef på Adapteo.
Länk till fullständig rapport:

Adapteos telefonkonferens:
Den 15 november 2019, kl 11.00 CET håller Adapteo en telefonkonferens om periodens resultat. För att delta i konferensen, använd följande telefonnummer och länkar:

Finland: +35 898 171 05 23
Sverige: +46 856 642 706
Storbritannien: +44 333 300 92 64
Länk till webbsändning: https://tv.streamfabriken.com/adapteo-q3-2019
 

För mer information, kontakta gärna

Timo Pirskanen, CFO, Adapteo Group
+35 8 50 315 43 20, timo.pirskanen@adapteo.com

Hanna Wennberg, Senior Vice President Marketing & Communication, Adapteo Group
+46 76 256 10 62, hanna.wennberg@adapteo.com

Adapteo är Norra Europas ledande leverantör av modulbyggnader och industriellt producerade samhällsbyggnader. Bolaget är verksamt i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Bolaget bildades ursprungligen som ett dotterbolag till Cramo, men är sedan 2019 helt självständigt och noterat på Nasdaq Stockholm. År 2018 uppmätte Adapteos omsättning 221 miljoner euro. Adapteo har 390 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige och Vanda, Finland. www.adapteogroup.com