STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medicinteknikbolaget Lumito, verksamma inom medicinsk forskning och utveckling av avbildningsteknik, redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -1,3 miljoner kronor (-1,1).

Intäkterna steg till 6,4 miljoner kronor (2,2) och utgjordes till största delen av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen var noll i likhet med under jämförelsekvartalet.

Kostnaderna steg till 7,8 miljoner kronor (3,3). Kostnaderna ligger inom ramen för de uppsatta planerna och utvecklingsarbetet har fortgått enligt plan, uppger Lumito.

"Månaderna framöver kommer att innebära ett intensivt arbete med produktutveckling och transformering av bolaget till ett produktbolag och fortsatt ökade externa kontakter med potentiella kunder och samarbetspartners. Vi är inne i ett intressant skede nu och jag ser väldigt mycket fram emot arbetet som ligger framför oss inför den planerade produktlanseringen under första kvartalet 2020", skriver vd Stefan Nilsson i delårsrapporten.

Lumitos aktie handlas på handelsplattformen NGM Nordic.Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt