Virtuella vårdgivaren Physitrack meddelar att DNB har genomfört stabiliseringsåtgärder i bolagets aktie efter dess notering på First North Premier Growth Market.

Physitrack noterades den 18 juni och stabiliseringsåtgärderna i aktien har nu avslutas, då de fick genomföras under 30 kalenderdagar efter bolagets notering.

Stabiliseringsåtgärderna fick aldrig utföras på högre prisnivå än det i noteringens erbjudande på 40 kronor per aktie. Stabilisering skedde den 24 juni.

Det är inte ovanligt att en bank går in och stabiliserar handeln i början när ett bolag noteras.Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire